Alte proiecte

Ziua Europeana a Limbilor 2014 - Mesaj

Strasbourg, 26.09.2014 – Pentru a marca Ziua Europeană a Limbilor, Secretarul General Jagland a făcut declaraţia următoare : « In data de 26 septembrie, celebrăm marea diversitate lingvistică a Europei : să ne amintim, pentru o clipă, cuvintele lui Antoine de Saint-Exupéry, care spunea că limba este adesea sursă de neînţelegeri. Limba poate, într-adevăr, să fie utilizată ca o armă, ca un mijloc de discriminare şi de umilinţă. Impreună, putem să facem în aşa fel încât limbile, în loc să fie sursă de neînţelegeri, să constituie cheia dialogului intercultural şi a respectului mutual. Pentru aceasta, trebuie să facem să evolueze mentalităţile şi promovăm diversitatea. Consiliul Europei a făcut dovada unui angajament puternic pentru toate limbile Europei : în special cu referire la protejarea limbilor regionale sau minoritare, prin dezvoltarea de norme comune pentru predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice şi sprijinind Statele pentru a pune în practică abordări incluzive în educaţia pentru limbi. Astfel, celebrând astăzi Ziua Limbilor, la Strasbourg, la Graz cu Centrul European pentru Limbi Moderne, şi prin intermediul a numeroase evenimente inovative care au loc în toată Europa, salutăm rolul major pe care îl joacă limbile pentru a contribui la construirea şi la menţinerea de societăţi tolerante, pacifiste şi incluzive. »

Document atasat: