Apeluri naţionale

Concursul “O imprimantă 3 D în fiecare şcoală”

Având în vedere imperativele strategiei “Agenda Digitală pentru Europa”, document al Comisiei Europene, expuse pe site la adresa: http://ec.europa.eu/digitalagenda/futurium/en/content/new-economic-models, continuare a agendei “Europa 2020” şi luând în considerare succesul repurtat în anii precedenţi (2013 şi 2014), când la 9 mai – “Ziua Europei” elevii din Botoşani au prezentat produsele muncii lor la concursul lansat de instituţia noastră, în acest an şcolar (2014-2015) Instituţia Prefectului din judeţul Botoşani a lansat pe 1 octombrie 2014 concursul “O imprimantă 3 D în fiecare şcoală” de realizare prin autodotare de imprimante 3 D şi de “routere CNC” din materiale TIC recuperabile (imprimante defecte, scanere scoase din uz etc), de către elevii din judeţ sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate. Jurizarea se va face pe 9 mai 2015 la Instituţia Prefectului judeţul Botoşani. Vă rugăm să informaţi atât cadrele didactice de specialitate, cât şi elevii care ar putea face parte din grupul ţintă. Cei interesaţi se pot adresa, pentru informaţii suplimentare, la email: email@prefecturabotosani.ro sau telefon 0231505410.