Erasmus KA2

Proiect ELICIT+

Timp de trei ani, 26 de organizaţii partenere din 13 țări europene vor colabora în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ intitulat «European Literacy and Citizenschip Education » (« ELICIT+ »), în cadrul acţiunii KA2 - Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii / Cooperare şi inovare pentru schimburi de bune practici, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Coordonatorul proiectului este Universitatea din Limoges, Franţa, având drept parteneri universități, instituții educaţionale, școli, asociații, ONG-uri, autorități locale din Franţa, Olanda, Ungaria, Spania, Germania, Lituania, Slovenia, Austria, Marea Britanie, Italia, Belgia, Bulgaria, România (I.Ş.J. Botoşani, AEDER, Fundaţia Alumni din Constanţa).

Obiectivul principal constă în stabilirea unei reţele durabile în vederea creării de module de formare pentru profesori, părinți și alte categorii din domeniul educației, pentru a instrui un număr tot mai mare de elevi din Europa, studenți și adulți care să devină cetățeni europeni responsabili şi competitivi în comunitate.