Olimpiada de informatică

Anunt repatizare elevi pe centre de concurs - OJTI 2015

Etapa județeană a OTI are loc în data de 21 martie 2015. Concursul va începe la ora 9.00. Elevii vor fi prezenţi la unitatea de învăţământ în care se desfăşoară competiţia, în laboratoarele în care sunt planificaţi la ora 8.30. Eevii vor avea asupra sa Cartea de Identitate sau carnetul de elev

Document atasat: