Alte proiecte

Instruire proiect cod SMIS 38732

In perioada 31 martie – 3 aprilie 2015 a avut loc instruirea pentru proiectul BDNIS – “Îmbunătățirea eficacității organizaționale a învățământului superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora”, cod SMIS SMIS 38732, la Sinaia, la care au participat inspectori şcolari din cadrul I.Ş.J. Botoşani. Obiectivul general al proiectului, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, constă în optimizarea şi consolidarea proceselor instituţionale de monitorizare şi raportare desfăşurate de MECS prin implementarea unui sistem informatic adecvat. Proiectul răspunde obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 1.2. - Creşterea responsabilizării administraţiei publice din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.