Alte proiecte

Made for Europe 2015 - etapa nationala

Made for Europe 2015 - etapa nationala Etapa naţională a Concursului de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene “MADE FOR EUROPE” se desfăşoară la Arad, în perioada 5-9 aprilie 2015. Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor naționale şcolare finanţate de către M.E.C.Ş. în anul şcolar 2014-2015, aprobat cu nr. 26362/21.01.2015, pct. 2, poziţia l3. Concursul este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin programe europene în anul şcolar anterior: LLP (proiecte de parteneriat şcolar Comenius, proiecte Leonardo da Vinci etc), eTwinning, alte proiecte cu finanţare europeană. Informaţiile privind Concursul Național de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe" sunt disponibile pe site-ul M.E.C.Ş. www.edu.ro, « Invăţământ preuniversitar/ Programe şi proiecte »