Erasmus KA1

Proiect “Strategii didactice formale şi nonformale pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în industria ospitalităţii”

Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoşani derulează, în anul şcolar 2014-2015, proiectul “Strategii didactice formale şi nonformale pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în industria ospitalităţii”, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin programul Erasmus +, Acţiunea KA1-VET.

In cadrul proiectului, un număr de 12 cadre didactice au participat la o mobilitate, în perioada 4-12 februarie 2015, în Palermo – Italia. Proiectul are ca obiective creşterea performanţelor în activitatea didactică şi o mai bună cooperare interdisciplinară şi inovare pentru formarea profesională a elevilor în domeniul industriei ospitalităţii - turism şi alimentaţie.

Proiectul se derulează în parteneriat cu CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo, din Palermo-Italia, o organizaţie non-profit, cu mai multe filiale în ţările din U.E., recunoscută pentru activitatea de stimulare a dezvoltării şi schimburilor culturale, educaţionale şi economice.