Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2015–2016

Către,

Toate unitățile de învățământ din județul Botoșani care au grupe de învățământ preșcolar

Vă informăm prin prezenta etapele de reînscriere și înscriere a copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2015 – 2016, conform adresei Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 36977/21.04.2015. În acest sens, facem următoarele precizări: - Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape: 1. Reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2015 – 2016; 2. Înscrierea copiilor nou veniți. - Reînscrierile vor începe pe 27 aprilie 2015, iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai – 1 august 2015. - Perioadele și orarul pentru reînscrieri și, respectiv, pentru înscrieri vor fi stabilite de conducerea unități de învățământ și vor fi afișate, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia. - Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face: a) în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 2-3 ani) și b) în limita locurilor rămase și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădinițele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (ex: apropierea de domiciliul copilului; existența a unui frate/ a unei surori al/a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea; părinte/tutore unic întreținător de familie; existența unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului). Criteriile generale vor fi aprobate de Consiliul de administrație al unității de învățământ și se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinții/reprezentanții legali ai copilului. - Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații: capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2015 – 2016 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale stabilite de Consiliul de administrație pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. - Înscrierile pot continua și după data de 1 august 2015, dacă mai există locuri libere. - Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului. - Etapele de reînscriere și înscriere vor fi realizate utilizând aplicația informatică SIIIR, modulul Înscrierea în grădinițe, respectându-se precizările din manualul de utilizare (disponibil pe site-ul http//:siiir.edu.ro). Conducerile unităților de învățământ vor asigura afișarea la loc vizibil a prezentei adrese și vor urmări modul de respectare și aplicare a prevederilor. Inspectoratul școlar va verifica modul de realizare a înscrierilor și încărcarea cererilor admise în aplicația informatică SIIIR.