Comenius

Conferinţa internaţională “Benchmarking în educaţie”

Conferinţa internaţională “Benchmarking în educaţie”

În cadrul proiectului Comenius Regio „Implementing Benchmarking in School Improvement” (Bench-Schools), Programul de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii, nr. COM-13-PR-40-BT-TR, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, a fost organizată la Botoșani Conferinţa internaţională “Benchmarking în educaţie”.

In data de 11 iunie 2015, la Hotelul Belvedere din Botoșani, unde au fost invitaţi directori de unităţi școlare din judeţul Botoșani, s-au făcut prezentări privind sistemul de implementare și de evaluare a calităţii în educaţie, impactul derulării proiectului, precum și privind activităţile reprezentative ale școlilor din cele două regiuni partenere.

 

In ziua următoare, activităţile s-au desfășurat la Casa Corpului Didactic din Botoșani, unde a avut loc o dezbatere privind calitatea în educaţie, cu participarea reprezentanţilor Casei Corpului Didactic.