Comenius

Proiect Comenius Regio - Exemple de bune practici din Regiunea 2, România

Exemple de bune practici - scoli din Regiunea 2, România, incluse în sistemul de Benchmarking în cadrul proiectului Comenius Regio ,,Implementing Benchmarking in School Improvement (Bench-Schools)”, nr. COM-13-PR-40-BT-TR

1. Dotarea materială - Liceul Teoretic « Nicolae Iorga » Botoşani

2. Managementul financiar - Liceul “Alexandru cel Bun” Botoşani

3. Sistemul de informare al școlii - Colegiul Naţional « A. T. Laurian » Botoşani

4. Rezultatele elevilor; monitorizarea și evaluarea succesului şcolar - Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi

5. Succese şi performanțe școlare - Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani

6. Dezvoltarea profesională şi programe de formare continuă a personalului didactic; dezvoltarea personală - Şcoala Gimnazială nr. 11 Botoşani

7. Implicarea școlii în derularea de proiecte comunitare și europene - Şcoala Gimnazială nr. 17 Botoşani

8. Rezultate şcolare şi performanțe obținute la activităţi extraşcolare, ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ - Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani

9. Programe pentru identificarea tinerilor supradotați capabili de performanță înaltă / a copiilor sau tinerilor cu nevoi educaționale speciale - Liceul Tehnologic « Nicolae Bălcescu » Flămânzi

10. Orientarea în carieră, inserția pe piața muncii - Liceul cu Program Sportiv Botoşani

11. Promovarea valorilor europene - Liceul “Regina Maria” Dorohoi

12. Implicarea comunității locale în activitatea cu elevii şi părinții, promovarea în comunitate a importanţei educaţiei - Liceul Tehnologic Special « Ion Pillat » Dorohoi;

*menţiune « Implicarea şcolii în comunitatea rurală» : Şcoala Gimnazială nr. 1 Orăşeni Deal

 

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius, al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat.