Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.07.2015

Guvernul României îşi îndreaptă din nou atenţia către învăţământul botoşănean prin repartizarea a încă 42 de microbuze şcolare pentru a asigura accesul la o educaţie de calitate a tuturor copiilor. Astfel, peste 23000 de elevi vor beneficia de egalitate de şanse în sistemul educaţional actual şi se va reduce, în mod considerabil, abandonul şcolar. Educaţia este esenţială pentru dezvoltarea unei societăţi. De aceea, abandonul şcolar nu reprezintă doar o problemă a copilului, ci una a întregii comunităţi, pentru a cărei rezolvare este binevenită o intervenţie colaborativă. Acesta a fost motivul principal pentru care acum s-a reuşit, prin acest program, acordarea de sprijin copiilor proveniţi din medii defavorizate, asigurându-se un standard optim, la nivelul drepturilor fundamentale. Începând cu anul 2014, unităţilor şcolare din judeţul Botoşani le-au mai fost alocate 18 mijloace de transport, dintre care 16 microbuze tip 16+1 locuri şi două autocare tip 28+2 locuri. Repartizarea mijloacelor de transport se va realiza prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Document atasat: