Erasmus KA2

Reuniune de lucru in cadrul proiectului ELICIT+

Reuniune de lucru in cadrul proiectului ELICIT+

Reuniune de lucru - proiect ELICIT+

In cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ intitulat «European Literacy and Citizenschip Education» («ELICIT+»), acţiunea KA2 - Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii / Cooperare şi inovare pentru schimburi de bune practici, a avut loc la Amsterdam, în Olanda, în perioada 22-27.04.2015, o reuniune de lucru, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor partenere.

Obiectivele reuniunii de lucru au fost:

- prezentarea activităţii derulate de către organizaţiile partenere;

- organizarea de ateliere de lucru pentru redactarea modulelor de formare;

- fixarea obiectivelor pentru următoarea perioadă.


Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2, parteneriate strategice. În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat.