Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

C.N.E.M.E.

OMECS Nr. 4172 din 11 august 2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9 -a

OMECS Nr. 4172 din 11 august 2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9 -a