Apeluri naţionale

Programe Junior Achievement pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă şi profesie

Programe Junior Achievement pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă şi profesie

Programele internaţionale Junior Achievement 2015-2016 sunt disponibile în formele de implementare:

• Program la clasă: Curriculum la Decizia Şcolii/ Curriculum în dezvoltare locală/ Opţional; Consiliere/Dirigenţie; Auxiliar* la discipline curente (*materiale disponibile doar în format digital);

• Program non-formal: Extracurricular/Cerc; Şcoală după şcoală; Proiecte Şcoala Altfel.

JA Romania pune gratuit la dispoziţia instituţiilor şcolare, cadrelor didactice şi elevilor programe de tip "learning by doing", adaptate la sistemul educaţional românesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice, pe următoarele categorii: dezvoltare abilităţi pentru viaţă, educaţie antreprenorială, educaţie financiară, educaţie economică, educaţie pentru orientare profesională şi educaţie pentru sănătate şi viaţă activă.

Profesorii vor beneficia de materiale educaţionale în mod gratuit, doar în urma parcurgerii paşilor de înscriere de mai jos, în perioada 14 septembrie - 5 octombrie 2015 în limita locurilor disponibile:

- kit-ul de materiale (ghidul profesorului, manualele elevilor, auxiliare), pre- şi post-teste;

- proiecte, training de specialitate şi consultanţă;

- certificat de recunoaștere a implementării programului JA şi certificate de participare pentru elevi.

Menţionăm că pentru clasele 0-7, locurile disponibile pentru materiale tipărite la programele JA s-au ocupat după sesiunea de înscrieri din primăvară derulată pentru formele de implementare Curriculum la Decizia Şcolii/ Curriculum în dezvoltare locală/ Opţional.

Paşi de înscriere (inforrnaţii pe www.jaromania.org/profesori) care pot fi parcurşi:

1. efectuarea înscrierii online la programe (după logarea în contul de profesor pe ewww.jaromania.org/profesori - cadrul didactic va compléta conform indicaţiilor de pe site informaţiile necesare pentru efectuarea înscrierii clasei/claselor (date şcoală, clase, nr. elevi, programe alese, forma de implementare) pentru generarea acordului de parteneriat (formular care se va imprima apoi de către profesor),

2. trimiterea acordului de parteneriat (pe baza documentului imprimat dupa generarea formularului din contul de profesor) semnat de cadrul didactic şi cu avizul directorului instituţiei de învăţământ -semnătură şi ștampilă (prin fax la nr. 021/315 60 43 sau încărcat în forma scanată PDF în contul profesorului).

Pentru informaţii suplimentare: inscrieri@jaromania.org sau tel: 021/312 31 94.