Erasmus KA2

Reuniune de proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» Dorohoi

Reuniune de proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» Dorohoi

In perioada 05-09 octombrie 2015, la Școala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» din Dorohoi, are loc Reuniunea de lucru din cadrul proiectului Erasmus+ ”TRAVELLING WORDS”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, proiecte între școli.

Lansarea oficială are loc luni, 5 octombrie 2015, începând cu ora 11.30, în Sala Teatrului din Dorohoi.

Proiectul a început în anul 2014 și se va finaliza în anul 2016.

Partenerii din cadrul proiectului sunt :

- 3rd Gymnasio of Kalamaria, Grecia

- Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Turcia

- OU "Otec Paisii", Bulgaria

- Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, România

Dintre obiectivele proiectului amintim: promovarea identităţii culturale naţionale în context european, dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare, dezvoltarea competențelor digitale, promovarea toleranţei și a incluziunii sociale, favorizarea incluziunii sociale a elevilor provenind din medii defavorizate, facilitarea comunicării interumane.

In timpul reuniunii de proiect de la Dorohoi se vor desfășura activităţi precum prezentarea sistemelor educaţionale ale ţărilor partenere, prezentarea produselor interimare ale proiectului, analiza stadiului de îndeplinire a obiectivelor, ateliere de lucru, masă rotundă – comparație între sistemele teritorial administrative ale celor 4 țări partenere.

Rezultatele preconizate pe parcursul derulării proiectului sunt: un e-jurnal “TRAVELLING WORDS”, un lexicon plurilingvist, o expozitie plurilingvistă, prezentări ale ţărilor, orașelor, școlilor și sistemelor educaţionale, o platformă web, un blog etc.

Se dorește să aibă loc o îmbunătăţire a sprijinului și participării membrilor familiilor elevilor, a cooperării cu alte organizaţii locale, naţionale și europene.