Erasmus KA2

Reuniune transnaţională de lucru în cadrul proiectului ELICIT-PLUS

Reuniune transnaţională de lucru în cadrul proiectului ELICIT-PLUS

Prin proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ intitulat «European Literacy and Citizenschip Education» («ELICIT-PLUS»), în cadrul acţiunii KA2 - Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii / Cooperare şi inovare pentru schimburi de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani este partener, se promovează cetăţenia europeană activă (educaţia în spiritul cetăţeniei fiind una din condiţiile democraţiei), aducerea unui plus de informaţii cu privire la Europa faţă de mass-media şi programele şcolare, aducerea unei contribuţii importante privind atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

In perioada 12-13.02.2016, a avut loc la Cagliari, în Italia, o reuniune transnaţională de lucru, la care au participat 21 de organizaţii partenere.

Obiectivele reuniunii de lucru au fost:

- prezentarea activităţii derulate de către organizaţiile partenere;

- prezentarea secţiunilor pentru raportul intermediar;

- organizarea de ateliere de lucru pentru redactarea modulelor de formare;

- actualizarea catalogului de cursuri propuse;

- fixarea obiectivelor pentru următoarea perioadă.


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.