Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Vorona – o școală democratică pentru o societate democratică

În perioada 03-09 aprilie 2016, s-a derulat, în judeţul Botoșani, proiectul “Demokratik Okuldan Demokratik Topluma – From Democratic School to Democratic Society”, din cadrul programului ERASMUS+, KA1, ai cărui parteneri sunt Çankiri Milli Eğitim Müdürlüğü din Turcia și Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani. Dintre activităţile desfășurate, menţionăm atelierele de lucru cu elevi, cadre didactice și părinţi privind valorile europene, respectarea drepturilor omului, locul democraţiei în curriculum și în managementul unităţilor școlare, activităţile extrașcolare etc. În data de 6 aprilie 2016, tematica proiectului a vizat colaborarea dintre școală si alte institutii de pe plan local. În cursul dimineţii, activităţile s-au derulat la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Vorona, unde oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine și sare, conform tradiţiei. “O școală pentru viitorul tău” este deviza Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, care își propune să răspundă nevoilor de formare profesională iniţială a elevilor, dezvoltându-le competenţele cheie și punând accentul pe păstrarea valorilor locale și naţionale, pe organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva egalizării şanselor, pe asigurarea accesului la programele educaţionale la dimensiuni europene. Vizita coordonată de Dl Prof. Dumitru Doroftei, la muzeul amenajat în incinta liceului, a făcut cunoscută istoria comunei, a meșteșugurilor tradiţionale și a festivalurilor de folclor organizate, de-a lungul timpului, în comuna Vorona, precum Festivalul Folcloric Internaţional "Serbările Pădurii", Festivalul internaţional al cântecului, dansului şi portului popular "Moştenite din bătrâni", “Zilele Eminescu", Hramul multisecular al Mănăstirii Vorona, Tabăra naţională de picturi religioase "Un penel pentru credinţă", competiţii de oină etc. O trecere în revistă a istoricului liceului, a activităţilor și a proiectelor relevante, în prezenţa Dlui Primar, Ștefan Aurel, a contribuit la punerea în valoare a preocupărilor unităţii școlare pentru a pregăti tânăra generaţie dintr-o perspectivă democratică, pentru o societate democratică. Prezentările proiectelor derulate și a celor în curs de derulare (dintre care menţionăm Centrul de zi pentru copii "Speranţa", Ziua Școlii - 2 iulie) s-au făcut la Centrul de informare turistică Vorona și la Primăria comunei Vorona. Vizitarea Mănăstirii Vorona, loc de pelerinaj şi adevărat leagăn cultural, a pus în valoare colaborarea dintre școală și alte tipuri de organizaţii și instituţii cu rol educativ, ilustrând deviza comunei: “Vorona, mândră și eternă”. „Apreciem implicarea Dlui Primar, Ștefan Aurel, în proiecte care asigură nu numai reabilitatea și dotarea unităţilor școlare din comuna Vorona, ci și implicarea întregii comunităţi în promovarea valorilor locale și naţionale, pentru formarea și dezvoltarea la copii și tineri a componentelor educaţionale, morale și de caracter, prin cultivarea respectului faţă de tradiţiile culturale și obiceiurile din această zonă folclorică”, a menţionat Dna Prof. Mihaela Huncă, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, care a fost prezentă la activităţile desfășurate la Vorona. FOTO