Alte proiecte

Proiect « CLIMAT. Managementul conflictelor în școală »

Proiect « CLIMAT. Managementul conflictelor în școală » 

Universitatea din București, în parteneriat cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor, implementează proiectul « CLIMAT: Managementul conflictelor în școală », Cod proiect: PEH059, derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10 — CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul « CLIMAT: Managementul conflictelor în școală » își propune să dezvolte o strategie de reducere a nivelului de conflictualitate și violență în școlile românești prin promovarea unui sistem de peer-mediation la nivel național.

Parcursul proiectului include un studiu amplu referitor la fenomenologia, cauzele și prevalența conflictualității și a violenței în școlile românești (școli gimnaziale, licee, școli de arte și meserii), care presupune metode calitative și cantitative, studii de documente, finalizat printr-un raport.

Proiectul prevede consultarea factorilor implicați în reducerea conflictualității (consilieri, mediatori, specialiști în educație, experți în probleme ale rromilor, asistenți sociali), în vederea elaborării unei strategii pilot de mediere, care va fi prezentată în sesiuni de lucru cu factori de decizie.

În acest sens, sunt organizate patru ateliere de consultare, pe regiuni, la care participă inspectori școlari, cadre didactice, psihologi, consilieri școlari. În perioada 26-29 iulie 2016, la Piatra Neamţ s-a organizat primul atelier de consultare, în vederea elaborării strategiei de gestionare a conflictului, la care au participat reprezentanţi din judeţele : Bacău, Botoșani, Brăila, Galaţi, Iași, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

Importanța proiectului CLIMAT constă în propunerea unei politici de reducere a violenţei în școli prin mediere, furnizarea metodologiilor finale de implementare și realizarea unei ample campanii de conștientizare, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și în instituțiile de învățământ din România.

Mai multe informaţii despre acest proiect se află pe pagina web: http://climat.fpse.unibuc.ro/.