Alte proiecte

PROGRAM SENIOR EXPERT SERVICE (SES) - RO-BOISJPRO2

În perioada 19.09.2016-01.10.2016, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va beneficia de consultanţă gratuită din partea unui expert german, prin programul Senior Expert Service (SES), în cadrul proiectului intitulat "Îmbunătățirea relațiilor de colaborare și comunicare între părinți și școală în România și în cadrul Europei". Doamna Ursula Tiedemann – expert SES a mai fost prezentă la Botoșani, în perioada 05-23 octombrie 2015.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

-analiza rapoartelor din cadrul proiectului SES “Cursuri pentru conducerea școlii  privind colaborarea  dintre părinți/ școală/ instituții în vederea  orientării școlare și profesionale”,  implementat în perioada octombrie 2015-iunie 2016, de către 23 de unităţi școlare din judeţul Botoșani;

-evaluare internă, întocmirea raportului final, sesiunea de închidere a proiectului;

-planificarea și organizarea activităților:

o   implementarea proiectului "Colaborare și comunicare, în cadru european" (parteneri: Colegiul Național "Mihai Eminescu" Botoșani și Gymnasium Winsen din Hamburg;

o   transfer de cunoștințe și exemple de bune practici în ceea ce privește relația dintre profesori și elevi, precum și învăţarea centrată pe elev;

o   identificarea modalităţilor de colaborare în cadrul unor viitoare proiecte între școli din judeţul Botoșani și școli din Germania.

 

Activităţile se vor desfășura la Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani și în unităţi școlare din judeţul Botoșani.