Erasmus KA2

Reuniune transnaţională de proiect ELICIT+

Reuniune transnaţională de proiect ELICIT+

Parteneri din treisprezece țări colaborează în cadrul proiectului «European Literacy and Citizenschip Education » (« ELICIT+ »), programul Erasmus+, acţiunea cheie 2 – parteneriate strategice, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, având ca temă cetăţenia europeană.

Obiectivul principal al proiectului constă în stabilirea unei reţele durabile în vederea creării de module de formare pentru profesori, părinți și alte categorii, pentru a deveni cetățeni europeni responsabili şi competitivi în comunitate.

În perioada 22-25 septembrie 2016, a avut loc o Reuniune transnaţională de proiect la Sofia, în Bulgaria. Participanţii au analizat şi prezentat progresul în realizarea cursurilor pentru formatori, pentru cadre didactice şi pentru alte categorii (inclusiv părinţi), au dezvoltat instrumente de lucru privind cercetarea/documentarea şi evaluarea, privind stadiul publicaţiilor, al diseminării şi al impactului.

Acest proiect este  finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.