Erasmus KA1

Vizita de studiu Erasmus+, activităţi - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani

Vizita de studiu Erasmus+, activităţi - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani

Vizita de studiu Erasmus+, activităţi - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani

- Prezentarea unităţii școlare, activități specifice, proiecte;

- Combaterea părăsirii timpurii a școlii / includerea elevilor defavorizați și a celor cu CES.