Apeluri naţionale

Anunţ selecţie unităţi școlare în cadrul Apelurilor de proiecte POCU „Şcoală pentru toţi” și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”


Apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi” și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU),  sprijină „Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii” şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

Pentru a direcționa intervențiile și fondurile în școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele pe care I.Ș.J. Botoșani urmează să le depună la termenul limită 15 noiembrie 2016, vor avea ca parteneri asociaţi unităţi școlare incluse în anexa 1, conform ierarhizării (v. anexele Apelurilor).

La procesul de selecţie pot participa unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani, de nivel pre-primar, primar și secundar (gimnazial, liceal).

În urma evaluării, vor fi selectate câtre 3-4 școli pentru fiecare proiect a cărui candidatură urmează să fie depusă. Acestea vor colabora cu partenerii din proiect în vederea derulării activităţilor și a asigurării grupului ţintă.

Participarea la procesul de selecţie constă în:

- completarea anexei 2 – analiza de nevoi, separat pentru  Şcoală pentru toţi” și pentru „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate (v. anexele);

- completarea fișei sintetice (v. anexele);

- o listă a activităţilor propuse pentru a fi implementate în cadrul proiectului Şcoală pentru toţi” și, respectiv, a proiectului „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”.

 v. anexele

-v. apelurile „Şcoală pentru toţi” si Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” pe site-urile: http://www.fonduri-ue.ro/http://www.fonduri-structurale.ro/, precum si pe site-ul I.S.J. Botosani, la "Apeluri nationale": http://www.isjbotosani.ro/articol/5483/%E2%80%9E%C5%9Ecoal%C4%83+pentru+to%C5%A3i%E2%80%9D+%C8%99i+%E2%80%9EProfesori+motiva%C5%A3i+%C3%AEn+%C5%9Fcoli+defavorizate%E2%80%9D.html

          Documentele completate, semnate și ștampilate, în câte 2 exemplare, se vor depune la I.Ș.J. Botoșani, la serviciul Secretariat, până în data de 25.10.2016, orele 14.00.

        Rezultatele selecţiei vor fi comunicate până în data de 26.10.2016.