Erasmus KA1

Proiect "Inov8 Your School"


În perioada 2016-2017, la Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, se va derula proiectul de mobilități de formare a personalului didactic, “Inov8 Your School”, nr. 2016-1-RO01-KA101-023866, din cadrul Programului Erasmus +, KA1.  Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Obiectivele preconizate ale proiectului sunt: 

-introducerea unor metode și instrumente inovative de predare-învățare-evaluare în practica educațională curentă;          

-facilitarea tranziției instituției de învățământ de la un mediu de învățare non-digital la unul digital;

-dobândirea excelenței în inovație și internaționalizare prin intensificarea cooperării la nivel european.

În funcție de nevoile instituției școlare au fost identificate 3 cursuri de formare:

1. ”Make technology your friend! - Using ICT to engage students in the modern classroom”(organizator ”Dominou Association” România, în colaborare cu ”EDU2GROW” Portugalia), pentru care au fost selectați  4 profesori din învățământul primar, la care au fost introduse manuale digitale și se utilizează instrumente TIC în activitatea zilnică.

2. Pentru cursul ”Best Practices Benchmarking”, organizator  ”Euneos” (Finlanda), au fost selectați 3 profesori: 2 de la ciclul primar si 1 de la gimnaziu, pentru a implementa bunele practici ale colegilor din Finlanda și Estonia la nivelul întregii școli.

3. Cursul ”Innovative Teaching Methods”, organizat de  ”Ab-Hibe Consulting Group” (Turcia), a fost ales de 3 profesori de gimnaziu, care vor sprijini realizarea și implementarea strategiei de inovare a școlii.

La nivelul instituției, se dorește creșterea calității actului didactic prin formarea profesorilor la nivel european, îmbunătățirea curriculei școlare, prin introducerea de noi cursuri opționale la clasa a V-a și clasele II-IV, dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul politicii școlii prin întărirea colaborării cu instituții similare din Europa.

La nivelul cadrelor didactice, proiectul va contribui la dezvoltarea competențelor profesionale, lingvistice și culturale prin formare la nivel european, facilitarea transferului de bune practici, utilizate în școlile din Finlanda, Estonia și Olanda, în sistemul de învățământ românesc, dezvoltarea competențelor TIC în scopul realizării unui plan de inovare la nivelul școlii și a unei strategii de dezvoltare în domeniul învățării digitale, dezvoltarea abilităților de autocunoaștere, de intercunoaștere și de muncă în echipă.

Elevii, la rândul lor, își vor dezvolta competențele de comunicare în limba maternă, competențele digitale și cele de comunicare într-o limbă străină,  își vor imbunătați rezultatele la evaluările naționale și internaționale, vor ințelege mai bine propria cultură în context european, vor fi motivați să-și amelioreze rezultatele învățării cu ajutorul instrumentelor digitale, vor învăța să utilizeze instrumente noi de cercetare, de comunicare și de redactare în procesul de editare a revistei școlare, a materialelor pentru site-ul școlii și își vor dezvolta abilitățile civice și sociale prin participarea la activități interdisciplinare, în cadrul CDS, și la activități extracurriculare, inclusiv proiecte și programe europene.