Apeluri naţionale

Selectie scoli program PO CU - Profesori motivati - II

Inspectoratul Școlar Judeţean  Botoșani reia procesul de selecţie a unităţilor școlare în cadrul  Apelului de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, Programul Operaţional Capital Uman (PO CU).

La procesul de selecţie sunt eligibile unităţile școlare din judeţul Botoșani incluse în Lista de grădiniţe și în Lista de școli din cadrul Apelului de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, publicat pe site-ul POCU: Au fost lansate apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi” și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”! - Fonduri Structurale.

Unităţile școlare vor colabora cu partenerii din proiect în vederea derulării activităţilor și a asigurării grupului ţintă.

Participarea la procesul de selecţie constă în:

- completarea anexei 2 – analiza de nevoi, pentru „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate (v. atașamentele);

- completarea fișei sintetice (v. atașament);

- o listă a activităţilor pe care aţi dori să le implementaţi în cadrul proiectului din Apelul „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”.

 

Documentele completate, semnate și ștampilate, se vor depune la I.Ș.J. Botoșani, la serviciul Secretariat, până în data de 05.12.2016, orele 10.00.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate până în data de 06.12.2016.

 

Document atasat: