Erasmus KA2

Proiectul TEMP "Cercetare europeană colaborativă in dezvoltarea tehnologiei in pedagogia matematicii”


Optimizarea predării și dezvoltarea instrumentelor oferite de tehnologie pentru planificarea, implementarea și evaluarea la orele de matematică, acesta este obiectivul proiectului „A Collaborative European Inquiry into Technologically Enhanced Mathematical Pedagogy” (TEMP), nr. 2015-1-SE01-KA201-012339, proiect de parteneriat strategic Erasmus+, Educaţie școlară, derulat între Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani și școli din Suedia și Marea Britanie.

Proiectul oferă profesorilor de matematică un schimb de experiență valoros prin împărtășirea unor metode didactice inovative la nivel european. 

Site-ul oficial al proiectului este projecttemp.org, iar pagina Romanian Results – Year 1 conține informații legate de activitățile desfașurate în anul școlar precedent.

Rezultatele parţiale realizate în cadrul proiectului TEMP sunt: articole de cercetare, proiecte didactice care utilizează aplicații precum Geogebra, studii de impact legate de utilizarea tehnologiei în orele de matematică sau în realizarea temelor pentru acasă. Profesorii și elevii Colegiului „A.T. Laurian” au creat un software intitulat Lecții de matematică, ce conține atât noțiuni teoretice, cât și teste de evaluare a cunoștințelor la capitolul Congruența triunghiurilor din programa de matematică pentru clasa a VII-a.