Erasmus KA2

Reuniune de lucru, proiect "Digital Green"

În perioada 7-9 noiembrie 2016, a avut loc la Școala Gimnazială nr. 1 Ungureni prima întâlnire de lucru transnaţională din cadrul proiectului « DIGITAL GREEN », proiect de parteneriat strategic, educaţie școlară, programul Erasmus+, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Partenerii din cadrul proiectului, unităţi școlare din Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria, Turcia și România, își propun promovarea bunelor practici cu scopul de a da posibilitatea participanţilor să înţeleagă concret conceptul de dezvoltare sustenabilă.