Erasmus KA2

Masă rotundă - Rolul proiectelor de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării profesionale din cadrul Erasmus+

Masă rotundă - Rolul proiectelor  de parteneriat strategic  în domeniul educaţiei şi formării profesionale  din cadrul Erasmus+

În data de 09.12.2016, s-a derulat la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani o masă rotundă cu tema ”Rolul proiectelor  de parteneriat strategic  în domeniul educaţiei şi formării profesionale  din cadrul programului Erasmus+  în  pregatirea elevilor  din învățământul profesional și tehnic ca  cetățeni responsabili ai țărilor lor și ai Uniunii Europene”, în cadrul reuniunii transnaţionale de proiect Erasmus+, KA2, VET, intitulat „FUTURE ENTREPRENEURS FOR AGRICULTURE TRAINED IN EUROPE”, nr. 2016-1-RO01-KA202-024580, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, implementat de Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Flămânzi în parteneriat cu instituţii din Bulgaria, Italia și Turcia.