Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

C.N.E.M.E.

Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 11

* Calendarul desfăşurării concursului

* Condiţiile de înscriere la concurs

 La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;

c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

* Programul orar al înscrierilor

Depunerea portofoliilor de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, se va face la secretariatul ISJ Botoşani, în perioada 17-23 ianuarie 2017, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00;

* Numărul de locuri scoase la concurs la nivelul judeţului Botoşani pentru această serie de selecţie este de  50

* Metodologia de concurs

* Instrucţiunile de utilizare ale aplicaţiei informatice

* Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online

* Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi afişate la avizierul ISJ Botoşani precum şi pe site-ul http://www.isjbotosani.ro/.