Erasmus KA2

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education”

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va desfășura, timp de doi ani, proiectul „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, în colaborare cu instituţii educaţionale din Turcia, Bulgaria și Slovacia. La nivel local, proiectul se va derula în colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și Asociaţia Parentis din Dorohoi.

Scopul acestui proiect este crearea unei baze pentru educația preșcolară cu privire la modalitatea de educare a copiilor și adaptarea părinților la sistemul educațional european.

În cadrul proiectului se va crea o platformă educațională online care va oferi acces cadrelor didactice, directorilor și inspectorilor pentru a putea urmări realizările preșcolarilor și ale educatorilor.

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.