Erasmus KA2

Proiect Erasmus+ “Arts and Traditions (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Settings)”

 

În perioada 2016-2019, două unităţi școlare din municipiul Botoșani, Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani și Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani, vor implementa proiectul “Arts and Traditions (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Settings)”, nr. 2016-1-UK01-KA201-024412, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, proiect de parteneriat strategic din domeniul educaţiei școlare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Proiectul este coordonat la nivel de parteneriat de Widden Primary School, din Gloucester, Marea Britanie, parteneriatul fiind alcătuit din organizaţii din Bulgaria, Estonia, Polonia, Marea Britanie, Spania, Italia, Suedia, Franţa, Grecia, Lituania, Turcia și România.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea utilizării și predării artelor în curriculum, cu accent pe îmbunătățirea domeniilor artistice neglijate și deschiderea artelor către noi parteneri.

 

În vederea întocmirii produsului intelectual al proiectului „Ghidul practic de utilizare a artelor în curriculum la nivel primar”, membrii echipelor de proiect au participat, în perioada 19-22 ianuarie 2017, la o mobilitate transnaţională, la Mehmet Akif Ersoy University, din Burdur, Turcia.