Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Titularizare

ANUNT AVIZ CULT ETAPE DE MOBILITATE, SESIUNEA 2017

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de Religie şi posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor teologice şi a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, cadrele didactice trebuie sa depună în dosar avizul cultului, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate.

Document atasat: