Erasmus KA2

“Developing the Capacity of Pre-School Education” - reuniune transnationala de proiect

“Developing the Capacity of Pre-School Education” - reuniune transnationala de proiect

   

              Prima reuniune transnaţională din cadrul proiectului Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, Programul ERASMUS +, Acţiunea cheie 2, are loc la Çankırı, în Turcia, în perioada 12-18 martie 2017.

 

              Participă reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din Bulgaria, Slovacia, Turcia şi România (I.Ş.J. Botoşani, Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și Asociaţia Parentis din Dorohoi). 

             Sunt organizate activităţi la coordonatorul proiectului (Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü) şi la instituţiile partenere locale.

 

Scopul acestui proiect este crearea unui suport pentru educația preșcolară cu privire la modalitatea de educare a copiilor și adaptarea părinților la sistemul educațional european.

 

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.