Erasmus KA2

Curs de formare "Éducation à la citoyenneté européenne", Erasmus+

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va organiza, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic din Botoșani, Cursul de formare "Éducation à la citoyenneté européenne", C3, din cadrul proiectului «European Literacy and Citizenschip Education» («ELICIT-PLUS»), nr. 2014-1-FR01-KA200-002362, Programul Erasmus+, KA2, în perioada 08-12 mai 2017.

Cursul poate avea ca beneficiari direcţi cadre didactice și, după caz, părinţi și alte categorii.

În vederea participării la curs, se va depune Fișa de pre-înscriere din atașament, până în data de 14 aprilie 2017, la Secretariatul Inspectoratului Școlar Judeţean Botoșani.

Document atasat: