Anunțuri_

Campionatul Naţional Şcolar de Şah “Elisabeta Polihroniade" - etapa judeteana 2017

Ca urmare a protocolului de colaborare nr. 8182/30.01.2017, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Asociaţia Clubul Sportiv “Elisabeta Polihroniade" şi Federaţia Română de Şah, vă aducem la cunoştinţă organizarea Campionatului Naţional Şcolar de Şah “Elisabeta Polihroniade" pentru elevii şi elevele din învăţământul primar, gimnazial şi liceal - echipe mixte, ediţia 2016-2017.

            Înscrierea echipelor se va efectua până la data de 04.05.2017 la doamna prof. Elena Alecsa, tel. 0723710270 şi la domnul profesor Nistor Marius, completând formularul de înscriere,  conform cerinţelor din  Regulamentul Campionatului Naţional Şcolar de Şah “Elisabeta Polihroniade" - etapa judeteana 2017

  Faza judeţeană a competiţiei se va desfăşura sâmbătă, 6 mai 2017, ora 9.00 la Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani.

 

În vederea organizării în condiţii normale a campionatului la care participă echipa unităţii de învăţământ pe care o reprezentaţi, aveţi obligaţia de a lua toate măsurile pe care le consideraţi necesare pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor pe timpul deplasărilor şi a desfăşurării competiţiei, prin desemnarea cadrelor didactice însoţitoare ale elevilor, care vor avea ca principală  obligaţie aspectele mai sus menţionate.

...