Erasmus KA2

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education” - reuniune transnaţională

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education” - reuniune transnaţională

A doua reuniune transnaţională din cadrul proiectului „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, a avut loc la Komárno, în Slovacia, în perioada 21-27 mai 2017. Au participat reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din Bulgaria, Slovacia, Turcia şi din România (I.Ş.J. Botoşani, Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și Asociaţia Parentis din Dorohoi).

Au fost organizate activităţi la organizaţia parteneră din Slovacia – Primăria orașului Komárno (Mesto Komárno) şi la grădiniţa parteneră (Materská Škola) dar și la alte instituţii educaţionale și culturale, precum Leisure Center din Komárno.

Dintre temele dezbătute în cadrul reuniunii transnaţionale de proiect, menţionăm: inspecţia școlară specifică învăţământului preșcolar,   îndrumarea și consilierea în învăţământul preșcolar, prezentarea programului naţional ABC Materská Škola,  prezentarea activităţii din cadrul Centrului de petrecere a timpului liber (Leisure Center) și a metodei Montessori, activităţi comune pentru copii și părinţi etc.

Scopul acestui proiect este crearea unui suport pentru educația preșcolară cu privire la modalitatea de educare a copiilor și adaptarea părinților la sistemul educațional european.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.