Alte proiecte

Simpozionul Internațional „Cultura de dincoace și dincolo de Prut” - Școala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni

Simpozionul Internațional „Cultura de dincoace și dincolo de Prut”

Școala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni

 

 

În data de 10 iulie 2017, la Școala Gimnazială nr.1 Corlăteni,  s-a desfășurat prima ediție a simpozionului internațional „Cultura de dincoace și dincolo de Prut”, din cadrul proiectului transfrontalier cu același nume.

Păstrarea şi întărirea legăturilor cultural-identitare între moldovenii de dincolo de Prut și românii de dincoace de Prut a constituit premisa fundamentală a proiectului nostru.

Obiectivele pe care ni le-am propus au fost următoarele:

- schimbul de experiență  privind punerea în practică a unor abordări pedagogice și manageriale inovatoare în țările partenere;

- promovarea activității de cooperare și dezvoltarea relațiilor de parteneriat  între instituțiile partenere și între cadrele didactice din cele două țări;

- colectarea de cărţi şi reviste și culegeri  în limba română şi donarea acestora unor segmente specifice de utilizatori, care gândesc şi vorbesc în limba română, din instituţia parteneră  din Republica Moldova; 

- valorizarea si valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din sistemele de  învățământ din Moldova și din România;

- oferirea spre exemplu partenerilor din Moldova  a desfășurării unei activități de formare a cadrelor didactice din România.

            La eveniment au participat un număr de 50 de cadre didactice de la Liceul „Silvian Lucaci” din orașul Costești, Republica Moldova și din România.

      În deschiderea lucrărilor simpozionului a avut loc un mic spectacol oferit de elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Corlăteni precum și de membrii Ansamblului „Dor de plaiuri corlățene”.

           A urmat apoi seminarul de formare continuă „Implicarea copiilor ce CES în activitățile culturale” susținut de dna Iabella Cantemir și dna  Manolache Cristina de la Casa Corpului Didactic Botoșani.

       Prezentarea lucrărilor științifice cu aspecte din cultura celor două țări au trezit emoții și trăiri puternice. Participanții au avut parte de un itinerar didactic, cultural şi spiritual variat.