Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat campania de recrutare a experților electorali respectiv operatori de calculator ai secțiilor de votare

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat campania de recrutare a experților electorali respectiv operatori de calculator ai secțiilor de votare.

1.Ce reprezintă Corpul experților electorali?

Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cine poate fi expert electoral?

Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții: a)are cetățenia română; b)cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are drept de vot; d)are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției; e)nu face parte dintr-un partid politic; f)a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu; g)nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face: -pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia; -pe bază de examen. 2.Operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?

SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrității procesului electoral și are următoarele funcționalități:a)facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot; b)semnalează tentativele de vot ilegal; c)facilitează exercitarea dreptului de vot; d)asigură unicitatea înscrierii în listele electorale; e)agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi operator de calculator al secției de votare?

Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

-are cetățenia română și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit;

-are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-are capacitate deplină de exercițiu; -a absolvit învățământul general obligatoriu;

-are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Persoanele interesate să devină experți electorali sau operatori de calculator se pot adresa în acest sens Filialei Nord-Est a Autorității Electorale Permanente la tel. 0234211010 sau e-mail: filiala.bacau@roaep.ro.

AEP precizează că activitatea de expert electoral și operator de calculator este remunerată sub formă de indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului. Mai multe informații privind modalitatea de selectare și desemnare a experților electorali și operatorilor de calculator și formalitățile de înscriere la sesiunea de examinare practică a competențelor se regăsesc pe site-ul AEP.

Document atasat: