Erasmus KA2

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education” – reuniune transnaţională la Botoșani

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education” – reuniune transnaţională la Botoșani

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani derulează, timp de doi ani, proiectul „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, din cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 – proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, în colaborare cu instituţii educaţionale din Turcia, Bulgaria și Slovacia. La nivel local, proiectul se derulează în parteneriat cu Grădiniţa cu Program Prelungit “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Dorohoi și cu Asociaţia Parentis din Dorohoi.

Scopul acestui proiect este crearea unui suport educaţional pentru educația preșcolară cu privire la modalitatea de educare a copiilor și adaptarea părinților la sistemul educațional european.

Un aspect important vizat de acest proiect se referă la informarea părinților în legătură cu importanța învățământului preșcolar, crearea de modele cu privire la acest subiect, compararea și aplicarea lor. 

În perioada 08-14 octombrie 2017, se desfășoară la Botoșani cea de a treia reuniune transnaţională de proiect, la care participă 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din Turcia (coordonator de proiect la nivel european), din Bulgaria și din Slovacia.

Temele ce vor fi dezbătute în cadrul reuniunii transnaţionale de proiect sunt următoarele:

o   Activităţi educaţionale și job shadowing;

o   Rezultate obţinute în cadrul proiectului. Modalităţi de diseminare și de valorizare ;

o   Expoziţie cu imagini din timpul activităţilor derulate în cadrul proiectului;

o   Activitate pe platforma electronică a proiectului;

o   Cooperarea dintre unităţile de învăţământ preșcolar și autoritățile locale și  judeţene;

o   Formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar;

o   Educaţia părinţilor în învăţământul preșcolar;

o   Abordarea comună a părinţilor, în context european, în învăţământul preșcolar;

o   Metoda proiectelor tematice;

o   Alternativa pedagogică Jena în contextul educaţional botoșănean;

o   Activităţile extrașcolare în învăţământul preșcolar;

o   Grădiniţa de vară.