Apeluri naţionale

Continuă înscrierea celor mai importante proiecte din învățământul românesc pentru GALA EDUMANAGER.RO 2017

Portalul Edumanager.ro, împreună cu Oameni și Companii, organizează în această toamnă o nouă ediție, cea de-a V-a, a Galei Edumanager.ro. Evenimentul va avea loc pe 22 noiembrie 2017, la București, Hotel Pullman, Sala New York. Acest eveniment, care a căpătat notorietate de-a lungul anilor, evidențiază eforturile care se fac pentru dezvoltarea sistemului educaţional din România şi pune în lumină proiectele importante derulate în acest an de instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar.

Gala EduManager.ro va fi precedată de Seminarul de Management Modern în Educație, care va oferi participanților informații importante legate de aplicații și soluții de comunicare destinate instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, legislație, fonduri europene, management instituțional.

Pentru a participa la Gala Edumanager.ro, toate instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi organizaţiile profesionale din domeniul educaţiei sunt invitate să înscrie cele mai valoroase proiectele realizate în acest an.

ÎNSCRIERE PROIECTE

Procedura de înscriere este următoarea: transmiteți un rezumat de maxim 5.000 caractere (2 pagini), în format word/pdf, prin email, la adresa proiecte@edumanager.ro pentru fiecare proiect propus. O instituţie poate propune maxim 3 proiecte. Rezumatul poate include link-uri către locații unde pot fi accesate informații suplimentare despre proiect. Proiectele trebuie să fie finalizate în cursul anului 2017, sau să fie într-o etapă suficient de avansată, astfel încât să permită evaluarea indicatorilor de succes. Vă rugăm menționați instituția care a implementat proiectul și categoria la care doriți să concurați. Termenul limită pentru trimiterea proiectelor este 13 noiembrie.

INVATAMANT PREUNIVERSITAR

Categoria “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”

Categoria “Derularea de proiecte finanțate prin fonduri europene”

Categoria “Derularea de proiecte de educație incluzivă (dedicate elevilor cu deficiențe fizice și/sau psihice)”

Categoria “Rezultate de excepţie la olimpiadele naţionale şi internaţionale”

Categoria “Comunicare în mediul online (prin site propriu sau pagini pe rețelele de socializare: LinkedIn, Google+, Facebook)”

Categoria “Implementarea strategiei de comunicare cu elevii și părinții”

Categoria “Investiţii semnificative în baza tehnologică IT&C, reflectate în creșterea calității educației”

Categoria “Dezvoltarea de proiecte specifice învățământului preșcolar”

Categoria “Digital lesson”

Categoria “Digital teacher”

Categoria “Digital classroom”

Categoria “Programe de educație antreprenorială”

Categoria “Implicarea în derularea de proiecte de protecția mediului și dezvoltare durabilă”

Categoria “Cercetări / experimente fundamentale”

Categoria “Proiecte semnificative de voluntariat în educație”

Jurizarea va fi realizată de comisii de specialitate, cu competențe pentru categoriile pe care le evaluează, alături de editorii portalului Edumanager.ro. Criteriile avute în vedere în cadrul procesului de jurizare sunt: Caracterul inovator al proiectului; Amploarea parteneriatelor dezvoltate în cadrul proiectului; Gradul de implicare a elevilor și a cadrelor didactice; Impactul demonstrat al proiectului asupra activității instituției; Raportarea la nevoile comunității de elevi / studenți / profesori; Modalitatea de promovarea a proiectului în spațiul public. Toate proiectele transmise vor fi publicate pe portalul EduManager.ro și în newsletter-ul dedicat comunității.

IMPORTANT: Înscrierea și participarea la Gala Edumanager 2017 nu este condiționată de înscrierea unui proiect în competiție.

 

Mai multe informaţii, precum și formularul de înscriere la eveniment sunt disponibile pe site-ul :

http://www.edumanager.ro/continua-inscrierea-celor-mai-importante-proiecte-din-invatamantul-romanesc-pentru-gala-edumanager-ro/