Erasmus KA2

”RAINBOW” - Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani

În săptămâna 11-15 decembrie 2017, la Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” din Botoșani, va avea loc o activitate transnaţională de predare/învăţare/formare, în cadrul proiectului "RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World", nr. 2017-1-RO01-KA219-037417, Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, Educaţie școlară.