Apeluri naţionale

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) în România pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.

 ANPCDEFP implementează programul împreună cu parteneri de program din statele donatoare:

o    Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU);

o    National Agency for International Education Affairs (AIBA), Liechtenstein.

Aceştia facilitează şi contactul cu potenţiali parteneri de proiect din sectorul public şi privat din statele donatoare.

Sunt disponibile pe site-ul http://www.eea4edu.ro/despre-program/:

o    Reglementări privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 (text disponibil doar în limba engleză);

o    Ghid privind regulile de funcționare și implementare ale Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (text disponibil doar în limba engleză).

Programul urmărește:

o    Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;

o    Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;

o    Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;

o    Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

          şi acordă o atenţie specială:

o    formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);

o    mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;

o    incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;

o    educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;

o    îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

Bugetul de 14.117.647 Euro este alcătuit din :

o    12,000,000 euro granturi SEE;

o    2.117.647 euro contribuţie naţională.

Adițional, 150.000 euro pot fi alocaţi din Fondul pentru Relaţii Bilaterale pentru consolidarea relaţiilor bilaterale.

Se finanţează:

o    Vizite pregătitoare;

o    Proiecte de mobilitate bilaterală;

o    Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;

o    Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;

o    Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

Programul demarează în 2017 şi se încheie în 2024.

 

 

 

Referitor la cooperarea bilaterală, menţionăm că programul va consolida relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităţilor, a producerii de rezultate comune, a cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

Mai multe informaţii se află pe site-ul: http://www.eea4edu.ro/despre-program/.

 

Apelul pentru Vizite pregătitoare în cadrul Mecanismului Financiar SEE este deja lansat.

Link-ul direct la Apel este:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf.

Pentru orice fel de probleme tehnice, o puteţi contacta pe Doamna Ileana Racoviceanu, responsabil de comunicare, la adresa : ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro.

Pentru clarificări cu privire la conţinutul formularului, îl puteţi contacta pe Dl Radu Stoika, coordonator experţi de proiecte, la adresa : radu.stoika@anpcdefp.ro.