Erasmus KA2

Reuniune transnațională de proiect Erasmus+ EWASTE

Reuniune transnațională de proiect Erasmus+ EWASTE

 

Liceul Teoretic „Grigore Antipa” din Botoșani este partener în cadrul unui proiect de parteneriat strategic Erasmus+, acţiunea cheie 2, Educaţie școlară, pentru schimburi de bune practici, intitulat Electronic waste awareness of students through Erasmus (EWASTE). Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor cu privire la deșeurile electronice, prin intermediul programului Erasmus+. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani (2017-2019).

În perioada 4-6 decembrie 2017, a avut loc o reuniune transnațională de proiect, în Polonia, la care au participat cadre didactice de la școlile partnere din Italia, Portugalia, România și Turcia (coordonatorul european al parteneriatului).

Scopul reuniunii a vizat stabilirea modalității de lucru pe durata parteneriatului, a responsabilităților fiecărui partener implicat, a calendarului activităților locale și a schimburilor de elevi transnaționale pentru primul an de implementare. Totodată, participanții la reuniune au avut ocazia de a prezenta și promova specificul și activitățile din școlile de proveniență, au participant la un atelier de dezbateri pe tema sistemelor educaționale, au analizat și evaluat logo-urile realizate de elevi în cadrul unei competiții pentru logo-ul reprezentativ al proiectului.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.