Erasmus KA2

Arte și tradiţii - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani

Arte și tradiţii - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani

În perioada 2016-2019, două unităţi școlare din municipiul Botoșani, Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani și Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani, implementează proiectul “Arts and Traditions (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Settings)”, nr. 2016-1-UK01-KA201-024412, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, proiect de parteneriat strategic din domeniul educaţiei școlare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Proiectul este administrat la nivel de parteneriat de British Council, din Marea Britanie, parteneriatul fiind alcătuit din organizaţii din Bulgaria, Estonia, Polonia, Marea Britanie, Spania, Italia, Suedia, Franţa, Grecia, Lituania, Turcia și România.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea utilizării și predării artelor în curriculum, cu accent pe îmbunătățirea domeniilor artistice neglijate și deschiderea artelor către noi parteneri.

Sunt estimate următoarele rezultate:

-un ghid practic de utilizare a artelor în curriculum la nivel primar (în limbile bulgară, engleză, estoniană, franceză, lituaniană, poloneză, română, spaniolă, suedeză, turcă);

-evenimente comune de formare a staff-ului pe termen scurt; 

-povești în colaborare (story rounds), poezii, piese de teatru, jurnale video, cântece – concurs european de cântec, sculptură și ceramică cu motive, modele și procedee tradiționale, quilt-ul Erasmus, postere cu tematică, evenimente și festivaluri importante sărbătorite de către toți partenerii, arte interpretative utilizate în predarea limbilor străine etc.

Impactul prevăzut constă în: familiarizarea cu noi forme ale artei din alte culturi, efect pozitiv al abordării inovative, curriculum îmbunătățit datorită perspectivelor disponibile prin parteneriatul strategic Erasmus+, acces la sisteme educaționale diferite, dezvoltare profesională continuă, înțelegerea altor culturi europene și aprecierea valorii și diversității culturale, îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale etc.

În perioada 12-17 februarie 2018, se va desfășura o mobilitate transnaţională de predare-învăţare-formare (cursuri/ateliere de lucru de predare directă a limbii străine pentru staff, îmbunătățirea limbii străine, utilizarea inițiativelor European Language Label), la Botoșani, la care participă 26 de reprezentanţi din 11 ţări.