Apeluri naţionale

Apeluri proiecte SEE

Pe site-ul www.eea4edu.ro se află Apelurile pentru proiecte finanţate prin Mecanismul Financiar al SEE, domeniile School education (pentru inspectori, formatori CCD și consilieri CJRAE), VET (pentru școli VET) și componenta de incluziune a copiilor romi în școală.

ANPCDEFP a lansat, în cadrul Programului de Educaţie al SEE, apelul la proiecte -  componenta dedicată incluziunii copiilor romi în școală.
 
Instituţiile publice sau ONG-urile, în cadrul unui consorţiu (alcătuit împreună cu 5-6 școli partenere),  sunt invitate să depuna propuneri de proiecte pentru creșterea capacităţii instituţionale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi în școală.
 
Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul programului: www.eea4edu.ro componenta dedicată incluziunii copiilor romi în școală (http://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/componenta-roma/), în  Apelul la proiecte (http://www.eea4edu.ro/apel_roma2018/) și în Ghidul acestei componente (http://www.eea4edu.ro/ghid_roma2018/?et_fb=1).
 
Termen limită: 31/05/2018, orele 22.00.
 
Pentru orice detalii, poate fi contactată Doamna Mariana Nitelea:  mariana.nitelea@anpcdefp.ro