Apeluri naţionale

Ghidul specific pentru măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs (POCU

S-a lansat ghidul specific pentru măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs - Fonduri Structurale.

V. Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7312/28.12.2017.

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au lansat GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR - MĂSURI DE EDUCAȚIE DE A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7312/28.12.2017.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează acțiuni menite să realizeze reinserția în sistemul educațional, cu precădere cel profesional și tehnic prin programul „A doua șansă”, să sporească nivelul de conștientizare a rolului educației prin campanii de informare, să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanți și familiile acestora.

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil va cuprinde exclusiv tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care au părăsit prematur sistemul de educație, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunea eligibila).

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 6/PI 8.ii/OS 6.1 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 122.582.353 euro (contribuția UE şi contribuția națională)

Sistemul informatic MySMIS 2014+ s-a deschis în data de 10.01.2018, ora 10.00, şi se va închide în data de 04.07.2018, ora 16.00.

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19563/pocu-s-a-lansat-ghidul-specific-pentru-masuri-de-educatie-de-a-doua-sansa-pentru-tinerii-neets