Erasmus KA2

NO to Discrimination and Social Exclusion

NO to Discrimination and Social Exclusion

Școala Profesională Specială "Ion Pillat" din Dorohoi implementează, începând cu anul 2017, proiectul de parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar, cu titlul "NO to Discrimination and Social Exclusion", din cadrul programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Proiectul îşi propune să promoveze toleranţa şi egalitatea de şanse pentru elevii cu vârste între 9 şi 19 ani din cele cinci şcoli partenere, pe o durată de doi ani.  

Obiectivul general al proiectului este de a combate mentalitatea nesănătoasă existentă în interiorul comunităţilor, construite pe lipsa de respect şi pe intoleranţă faţă de anumite grupuri de persoane. 

În perioada 26 februarie-02 martie 2018, Școala Profesională Specială "Ion Pillat" din Dorohoi va fi gazda unei activităţi de predare-învăţare-formare, la care vor participa 17 elevi și 12 cadre didactice din școlile partenere (Italia - ţară coordonatoare, Polonia, Bulgaria şi Turcia).