OLIMPIADE ŞI CONCURSURI GEOGRAFIE

Rezultate Olimpiada de Geografie - etapa județeană, 3 martie 2018

 Olimpiada de geografie -etapa județeană 3 martie 2018, inaintea contestațiilor

Rezultate inaintea contestațiilor