Apeluri naţionale

Concursul "Made for Europe", 2018 - etapa judeteana

Calendarul de desfășurare a concursului naţional «Made for Europe», ediţia 2018, etapa judeţeană:

- 06-22 martie 2018:

-promovarea concursului la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar și a comunităţilor locale din judeţ ;

-înscrierea în concurs a unităţilor şcolare care au produse finale rezultate din proiecte finanţate prin programe europene și încheiate în 2017, la Secretariatul I.Ș.J. Botoșani, până în data de 22 martie 2018, ora 12.00;

-organizarea expoziţiei cu produsele finale ale proiectelor derulate de unităţile şcolare înscrise în concurs, la nivel de judeţ, la C.C.D. Botoșani;

-deschiderea expoziţiei de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene, la nivel județean;

-vizitarea expoziţiei de către publicul interesat.

-23.03.2018, începând cu ora 9.30, Casa Corpului Didactic Botoșani :

-prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de către elevi - reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ înscrise în concurs (nominalizarea se va face în scris, de către conducerea unităţii de învăţământ, la propunerea membrilor echipei de proiect) ;

- evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs şi afişarea rezultatelor;

- festivitatea de premiere.

Documentele necesare înscrierii produselor finale la etapa judeţeană sunt:

-cerere din partea conducerii unităţii școlare ;

-formularul tip de înregistrare în concurs a produsului final (se va transmite câte un formular pentru fiecare produs final înscris);

-prezentarea unităţii şcolare (max. 1 pagină);

-nominalizarea, în scris, a elevului/elevei care va face prezentarea produsului în cadrul concursului și a cadrului didactic, la propunerea membrilor echipei de proiect.

 

Concursul naţional „Made for Europe” este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2017-2018, nr. 24982/22.01.2018.

Informaţiile privind  Concursul naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene  „Made  for  Europe”  sunt  disponibile  pe  site-ul  M.E.N.: https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri, precum și pe    site-ul I.Ș.J. Botoșani, la secţiunea « Apeluri naţionale ».

O unitate școlară poate înscrie în concurs mai multe produse finale. 

Document atasat: