Olimpiada de informatică

ANUNT - OJI 2018

Conform adresei M.E.N. nr. 26839, Olimpiada de Informatică – etapa județeană începe la ora 9:00.

Locația de concurs este Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani

Accesul elevilor în centrul de concurs este permis până la ora 8:30.

Verificarea identității fiecărui elev se va face OBLIGATORIU de către supraveghetori, după intrarea în laboratoarele de concurs până la primirea subiectelor.

Se vor verifica cartea de identitate/certificatul de naștere sau carnetul de elev - cu fotografie, semnată şi ștampilată pentru anul școlar 2017-2018.

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE INFORMATICĂ

Precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Informatică în anul şcolar 2017 - 2018