Erasmus KA2

Parteneriat Strategic Erasmus+ “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES” - Activitate transnaţională de învăţare-formare

Parteneriat Strategic Erasmus+ “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES”

Activitate transnaţională de învăţare-formare

 

În perioada 2017-2019, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, în calitate de coordonator,   implementează proiectul “FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES ”, nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

             Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu instituţii şcolare din Portugalia, Turcia, Bulgaria, Italia, Estonia şi Polonia.

Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba maternă și în limbi străine ale elevilor, precum și a competențelor de bază în matematică și științe.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: crearea, de către elevii din școlile partenere, a unei povestiri în lanț intitulate The Young Scientist” și a unei culegeri de probleme de matematică și fizică și realizarea, de către profesori, a unor cursuri de formare pedagogică și a unor portofolii didactice, care vor cuprinde planuri de lecție, instrumente de evaluare, liste de resurse materiale utilizate în clasă, jurnalele/fișe de observare a progresului înregistrat de elevi și de observare a activității profesorilor pe parcursul unui an școlar. 

În perioada 05-11 martie 2018, a avut loc prima activitate transnaţională de învăţare/formare pentru elevi la Izmir, Turcia, la care au participat un număr de 33 de elevi şi 20 de profesori din toate ţările implicate în proiect. De la Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani au fost selectați 4 elevi însoţiti de un cadru didactic.

Au fost programate ateliere de lucru în cadrul cărora elevii participanţi au redactat primele două capitole ale povestirii în lanţ și au creat şi rezolvat probleme de matematică destinate învăţământului primar şi gimnazial (clasa a V-a). De asemenea, elevii au participat şi la ore de matematică, de ştiinţe şi de limbă engleză susţinute de profesorii din şcoala gazdă. Agenda întâlnirii a cuprins şi activităţi destinate să-i familiarizeze pe participanţi cu tradiţiile şi cultura turcă: un atelier de marbeling (arta de a crea modele colorate prin stropirea și perierea pigmenților coloranți într-o tavă cu apă şi ulei și apoi transferarea acestui model pe hârtie), realizarea unui ceas utilizând cunoștințe dobândite la orele de fizică și chimie, precum şi vizitarea unor site-uri arheologice și muzee din zona Izmirului. 

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului.  Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care vor fi  utilizate informaţiile din această comunicare.

                                                                                     Director, prof. Eugenia FILIP